Nova hladilnica za farmacevtsko blago

7. 1. 2021

Pred prazniki je v avioblagovnem skladišču Fraporta Slovenija začela delovati nova hladilnica, namenjena shranjevanju farmacevtskih pošiljk z zahtevano temperaturo od dve do osem stopinj Celzija. S hladilnico, veliko 150 kubičnih metrov, bo zmogljivost za shranjevanje ti. »hladnih pošiljk«, ki sicer predstavlja le nekaj odstotkov tovora v skladišču, še enkrat večja. Z novo pridobitvijo bo izboljšana tudi zanesljivost pri skladiščenju farmacevtskega blaga.

»Za farmacevtsko blago je ključno, da je na celotni transportni poti zagotovljena ustrezna temperatura. Združenje letalskih prevoznikov IATA je izdelalo poseben priročnik z natančnimi postopki rokovanja z zdravili, oziroma s tako imenovanimi temperaturno in časovno občutljivimi pošiljkami, ki zagotavljajo, da tovor na končno destinacijo pride ustrezne kakovosti. In seveda je temperatura največji izziv,« poudarja Tomaž Prezelj, vodja oskrbe tovora.

Farmacevtske pošiljke predstavljajo pomemben, tretjinski delež blaga, ki se oskrbi v avioblagovnem skladišču Fraporta Slovenija. Glede temperature se delijo v tri skupine. Zamrznjene pošiljke se skladišči pri minus 18°C, tiste z oznako 'hlajeno' so lahko na temperaturi od dve do osem stopinj, tretja skupina pa so pošiljke, ki zahtevajo 'sobno' temperaturo od 15 do 25 oziroma 'razširjeno sobno' temperaturo od 2 do 25°C. Največ, od skupno pet tisoč ton celotnega letnega pretovora farmacevtskih pošiljk, je z zahtevano temperaturo od 2 do 25 stopinj.

Iskanje

Zapri