Na pot z ustreznimi dokumenti

Za brezskrbno pot brez zapletov se na pot odpravite z ustreznimi potovalnimi dokumenti. Ves čas poti jih skrbno varujte in imejte pri sebi.

Ob prijavi na let in prehodu skozi izhod je letališko osebje pooblaščeno, da preveri ustreznost in veljavnost dokumentov ter preveri vašo identiteto. Brez veljavnih dokumentov na let ne boste sprejeti. Preden se odpravite na pot preverite ustreznost potovalnih dokumentov:

  • Pred potovanjem preverite, ali imate s seboj veljavne dokumente (vozovnica, veljavna osebna izkaznica ali potni list, viza in potrdila o cepljenjih (če se zahtevajo za vstop v državo), vstopni kupon).
  • Tudi otroci morajo imeti svoj osebni dokument.
  • Potovalne dokumente shranite v ročno prtljago oziroma jih imejte pri sebi ves čas potovanja.
  • Podatki v osebnem dokumentu se morajo ujemati s podatki na vozovnici, saj vozovnica ni prenosljiva.
  • Preverite vstopne pogoje in vizumske informacije posameznih držav, v katere vstopate, ali čez njih potujete v tranzitu. Preverite tudi ustrezne pogoje in dokazila glede COVID-19 ukrepov.
fraport Icon Osebna izkaznica

Potovanje z osebno izkaznico

Za potovanje znotraj držav članic schengenskega režima je za državljane Evropske unije dovolj osebna izkaznica, za ostale potnike pa potni list. Vozniško dovoljenje ne velja kot veljavni dokument za potovanje.

Vsak potnik je sam odgovoren za izpolnjevanje pogojev za vstop v določeno državo ali tranzit preko nje.

Nepopolni dokumenti in neizpolnjevanje vstopnih ali izstopnih zahtev imajo lahko neprijetne posledice (kazni, zavrnjen vstop v državo). Podrobne informacije o zahtevanih dokumentih za vstop v določeno državo lahko pridobite pri letalskem prevozniku.

Iskanje

Zapri