Nagrada za najboljše letno poročilo v trajnostnem razvoju

30. 11. 2020

Časnik Finance je že 21. leto podelil edino in najbolj prestižno strokovno nagrado v poslovnem poročanju, to je najboljše letno poročilo. V kategoriji Najboljše letno poročilo v trajnostnem razvoju je zmagovalec postala družba Fraport Slovenija.

Poleg glavnega priznanja za Najboljše letno poročilo v trajnostnem razvoju se je Fraport Slovenija odlično odrezal še v kategorijah "Najboljše računovodsko poročilo" (3. mesto), "Najboljše letno poročilo v komuniciranju" (3. mesto), in "Najboljše letno poročilo med velikimi podjetji" (2. mesto). 

»Priznanje je brez dvoma nagrada vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega zares obsežnega, poglobljenega in preciznega pregleda preteklega leta, prav tako pa je odsev prizadevanj vseh Fraportovcev, ki verjamemo v trajnost in jo udejanjamo pri našem vsakdanjem delu,« je ob prevzemu priznanja dejala Taja Skobir, vodja integriranega upravljanja sistemov v družbi.

O vidikih trajnostnega razvoja, ki je med ključnimi vrednotami naše družbe, celovito in transparentno poročamo že peto leto. Poudarek pri poročanju smo dali vsem vsebinam, ki so zaznamovale poslovanje v preteklem letu, brez dvoma pa lahko v lanskem letu izpostavimo prelomni dogodek, stečaj dolgoletnega in najpomembnejšega poslovnega partnerja. Dogodek, njegovo upravljanje in nacionalne posledice so vsekakor rdeča nit tokratnega letnega poročila.

In če smo bili zelo dobro pripravljeni nanj, nas je v letošnjem letu presenetila epidemija, na katero nihče v svetovni letalski panogi ni bil pripravljen, njene posledice pa bo industrija nosila še nekaj let.

Poleg stečaja poslovnega partnerja smo v poročilo vključili še začetek gradnje novega potniškega terminala, ki je naš ključen strateški projekt in je bistven za nadaljnji razvoj celotnega letališča. Ne gre pa zanemariti še vseh ostalih aktivnosti, ki smo jih gradili v preteklem letu, kot so številne druge investicije v razvoj letališkega mesta, mnogi družbeno odgovorni projekti, odprtje lastne Letalske akademije, ki odgovarja na potrebe po tematsko različnih usposabljanjih udeležencev iz Skupine Fraport in širšega trga. Ne gre pozabiti tudi našega trajnostnega odnosa do okolja, kjer z novimi naložbami v smeri učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, krožnega gospodarstva in nizkoogljičnega voznega parka strateško in učinkovito znižujemo naš ogljični odtis.

Podlaga za vse naše aktivnosti pa so zagotovo naši iskreni in spodbudni medsebojni odnosi, s katerimi v tako nepredvidljivih in turbulentnih razmerah omogočajo nadaljnji razvoj naše družbe.

Naše poročanje o trajnostnem dialogu z vsemi našimi deležniki namreč sporoča, da stremimo k naprednemu, a trajnostno odgovornemu poslovanju. Prav to pa z nastopom zdravstvene krize postaja še pomembneje. Kriza je razgalila ranljivost človeškega sistema, po drugi strani pa, zaradi drastičnega upada emisij ogljika, prinaša novo priložnost za naš planet. Razumeti moramo, da se je z zdravstveno krizo naš svet spremenil in da bomo morali odslej vsi znati odgovorneje živeti, poslovne družbe pa odgovorneje poslovati. Nadaljnji razvoj našega letališkega mesta vidimo kot ustrezen odgovor prav tem, novo nastalim razmeram, saj vidimo naše letališče kot stično točko različnih, med seboj dopolnjujočih dejavnosti, ob tem pa ostaja naša primarna naloga ponovno restavriranje prometa. Tudi v prihodnje bo način celostnega trajnostnega poročanja o vseh vidikih našega poslovanja še naprej tudi strateška priložnost, saj se zavedamo, da s takšnim načinom poročanja doprinašamo k ozaveščanju širšega kroga deležnikov o gospodarskih in panožnih izzivih.


Nagrada je brez dvoma priznanje za ves vložen trud v vse naše pretekle aktivnosti in projekte, hkrati pa je eden redkih pozitivnih momentov letošnjega leta, ki bo zaokrožil nepredvidljivo leto 2020 in predstavlja vzpodbudo za vsa prihodnja tovrstna poročanja.
 
Ponosni smo, da je vsebinsko izredno bogato in oblikovalsko dovršeno poročilo rezultat dela številnih naših sodelavcev, ki strokovno in poglobljeno sodelujejo in pri tem izkazujejo interdisciplinarna znanja in veščine. In veseli nas, da je komisija prepoznala ta trud in ga nagradila z odliko.

Iskanje

Zapri