Videonadzor s sistemom za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov in 4. odst. 76. člena ZVOP-2 v evidencah obdelave osebnih podatkov o videonadzoru in videonadzoru s sistemom za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik – Aerodrom, Slovenija, matična številka: 5142768000, telefon: +386 (0)4 20 61 000, e-pošta: info@fraport-slovenija.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Telefon: +386 (0)4 2061 440: info.gdpr@fraport-slovenija.si

Namen obdelave osebnih podatkov:

  • videonadzor: namen – varstvo oseb in premoženja, v evidenci se vodi posnetek posameznika, podatek o lokaciji, datum in čas posnetka ter zvok, kadar je to nujno potrebno.
  • evidenca registrskih tablic: namen-optimizacija in avtomatizacija procesa, izpolnjevanje pogodbe, v zbirki se vodi številke registrskih tablic.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

  • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe po določbi ročke (b) člena 6 (I) GDPR in
  • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec po določbi točke (f) člena 6(1) GDPR.

Obrazložitev zakonitih interesov: videonadzor se izvaja zaradi varovanja ljudi in premoženja; podatki o registrskih tablicah so potrebni zaradi avtomatizacije in optimizacije procesa dela ter izpolnjevanja pogodbenih določil

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Uporabniki so pooblaščene osebe pri upravljavcu. Osebni podatki se  ne posredujejo tretjim osebam, razen v primeru incidenčnih dogodkov.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebni podatki se  ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Osebni podatki se obdelujejo do izpolnitve namena, pri čemer se videoposnetki in vpogledi v sistem avtomatske obdelave registrskih tablic brišejo najkasneje v 6 mesecih, razen v primeru incidenčnega dogodka, kjer je rok hrambe do dokončne razrešitve dogodka.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ter ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Informacije o tem ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost, ki jo mora posameznik zagotoviti, sicer izvedba pogodbe ni možna.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev na podlagi profiliranja:

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev niti profiliranja posameznikov.

Neobičajne nadaljnje obdelave videoposnetkov:

Ob video snemanju se zaradi možnosti takojšnjega reagiranja s strani upravljavca izvaja videonadzor v živo z možnostjo zvočne intervencije.

                                                                                              FRAPORT SLOVENIJA  d.o.o.

Iskanje

Zapri