Videonadzor s sistemom inteligentne video analitike

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov in 4. odst. 76. člena ZVOP-2 v evidencah obdelave osebnih podatkov o videonadzoru in videonadzoru s sistemom inteligentne video analitike

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik – Aerodrom, Slovenija, matična številka: 5142768000, telefon: +386 (0)4 20 61 000, e-pošta: info@fraport-slovenija.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Telefon: +386 (0)4 2061 440: info.gdpr@fraport-slovenija.si

Namen obdelave osebnih podatkov:

  • zaradi varnosti premoženja upravljavca,
  • zaradi zagotavljanja varnega poteka letalskega prometa, varne oskrbe letal, ki rezultira v povečanje varnosti zračnega prometa in obratovanja letališča ter razreševanja incidentov oziroma nesreč.
  • zaradi optimizacije procesov zemeljske oskrbe letal.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

  • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe po določbi ročke (b) člena 6 (I) GDPR in
  • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec po določbi točke (f) člena 6(1) GDPR.

Obrazložitev zakonitih interesov: videonadzor se izvaja zaradi varovanja premoženja; podatki iz inteligentne video analitike so potrebni zaradi optimizacije procesov zemeljske oskrbe letal ter zaradi zagotavljanja varne oskrbe letal in posledično varnega poteka letalskega prometa.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Uporabniki so pooblaščene osebe pri upravljavcu. Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen v primeru incidenčnih dogodkov.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Osebni podatki se obdelujejo do izpolnitve namena, pri čemer se videoposnetki in vpogledi v sistem inteligentne video analitike brišejo najkasneje v 30 dneh, razen v primeru incidenčnega dogodka, kjer je rok hrambe do dokončne razrešitve dogodka.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ter ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Informacije o tem ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost, ki jo mora posameznik zagotoviti, sicer izvedba pogodbe ni možna.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev na podlagi profiliranja:

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev niti profiliranja posameznikov.

Neobičajne nadaljnje obdelave videoposnetkov:

Upravljavec ne izvaja nadaljnje obdelave video posnetkov.

                                                                                              FRAPORT SLOVENIJA d.o.o.

Iskanje

Zapri