Trajnostno poročilo 2019

21. 10. 2020

Prizadevanja o trajnostnem poslovanju družbe Fraport Slovenija že peto leto celovito, strnjeno in transparentno predstavljamo v Trajnostnem poročilu, ki je pripravljeno v skladu s standardi GRI (Global Reporting Initiative).

Prizadevanja o trajnostnem poslovanju družbe Fraport Slovenija že peto leto celovito, strnjeno in transparentno predstavljamo v Trajnostnem poročilu, ki je pripravljeno v skladu s standardi GRI (Global Reporting Initiative).

V poročilu uravnoteženo in verodostojno poročamo o našem trajnostno naravnanem delovanju tako v odnosu do okolja, v odnosu do nas samih, odnosu do naših potnikov in vseh drugih za nas pomembnih deležnikov.

Informacije in podatki so primerljivi s preteklimi leti, saj svojo trajnostno pot gradimo v dimenzijah preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

V uvodnem nagovoru je poslovodni direktor Zmago Skobir zapisal: »Zdravstvena kriza, ki je razgalila ranljivost človeškega sistema, po drugi strani prinaša za planet eno najpomembnejših prednosti. Praktično prazno nebo v zadnjih mesecih je imelo za posledico skorajda dramatičen padec emisij ogljika. Kriza, ki prinaša toliko negotovosti in skrbi, prinaša tudi priložnosti. Za naš planet.« In dodaja: »Svet se je spremenil, ključnega pomena je, da bomo znali odgovorneje živeti.«

Poročanje družbe Fraport Slovenija o trajnostnem dialogu z vsemi deležniki sporoča prav to. Da kot družba stremimo k naprednemu, a trajnostno odgovornemu poslovanju.

S klikom na naslovnico lahko vstopite v naš trajnostno naravnani letališki svet.

Iskanje

Zapri