Podpisana pogodba o dodelitvi državne pomoči

12. 4. 2021

Med Fraportom Slovenija in Ministrstvom za infrastrukturo je bila danes podpisana pogodba o dodelitvi nepovratnih državnih sredstev, s katero bo povrnjena škoda, ki jo je družba od marca do junija 2020 utrpela zaradi posledic epidemije. Minister Vrtovec je tudi obiskal letališče, kjer si je ogledal napredek pri gradnji novega potniškega terminala. Terminal bo prve potnike predvidoma sprejel julija.

Pogodba o nepovratni državni pomoči, ki sta jo danes podpisala minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir, temelji na predlogu Vlade RS iz decembra lani, ki je za pokrivanje škode, ki jo je zaradi posledic epidemije utrpel Fraport Slovenija, predlagala pomoč v višini pet milijonov evrov. Predlog Vlade RS je bil kasneje potrjen še s strani Evropske komisije. Prejeto državno pomoč bo Fraport Slovenija porabil za pokrivanje nujnih operativnih stroškov in za zagotavljanje likvidnosti podjetja. Samo v lanskem letu je škoda, ki jo je zaradi epidemije utrpel upravljavec letališča, presegla 15 milijonov evrov. Glede na to, da je letalski promet še vedno močno omejen, pa bo škoda znatna tudi letos.

Zmago Skobir, poslovodni direktor Fraporta Slovenija je ob podpisu pogodbe dejal, »da je ta pomoč države ob izredno težkih časih in sila obsežnih posledicah zaradi epidemije bistvena za zagotavljanje nadaljnjega obratovanja letališča. Letalska panoga je zaradi posledic epidemije med najbolj prizadetimi, država pa je z dodelitvijo pomoči ne le pomagala, temveč tudi pokazala razumevanje do strateške vloge naše dejavnosti.«

Podpis pogodbe se dogaja v času, ko se na letališču izvaja sklepna faza gradnje novega potniškega terminala. Minister Vrtovec si je v sklopu obiska letališča danes ogledal napredek pri gradnji in izrazil zadovoljstvo nad skorajšnjim odprtjem. Prve potnike bo terminal sprejel že julija.

Ob začetku epidemije je bila gradnja približno na polovici. Ne glede na omejitve pa so dela ves čas potekala skladno z začrtano časovnico. Čeprav bi ob obstoječem zmanjšanem prometu prostorsko najverjetneje zadostoval obstoječi terminal, je vodstvo Fraporta Slovenija skupaj z lastniki sprejelo odločitev, da z gradnjo nadaljuje. Zaradi dotrajanosti je v stari potniški stavbi težavno zagotavljati ustrezen standard za sprejem in odpravo sodobnih letalskih potnikov. Projekt namreč predstavlja strateško investicijo, ki je ključna za dolgoročni razvoj letališča. Poleg tega družba investicijo v novi terminal razume kot dolgoročno naložbo, ki ji bo v prihodnosti pomagala do hitrejšega okrevanja od trenutne situacije.

Kontakt za medije

Iskanje

Zapri