Leto 2019 z 1,72 mio potniki in s posodabljanjem infrastrukture

20. 1. 2020

Leto 2019 so na ljubljanskem letališču zaznamovale velike spremembe v strukturi prometa in zajetne naložbe v letališko infrastrukturo, med katerimi izstopa začetek gradnje novega terminala. Leto 2019 smo zaključili z 1.721.355 potniki, kar je pet odstotkov manj kot v letu 2018.

Padec prometa gre na račun stečaja domačega letalskega prevoznika, ki je do stečaja v zadnjih dneh septembra prepeljal približno polovico vseh potnikov na ljubljanskem letališču. Od 29 povezav v poletnem voznem redu jih je bilo s prenehanjem letenja Adrie Airways izgubljeno devet. Z zimskim voznim redom smo na Brniku pozdravili tri nove prevoznike. Lufthansa, Swiss International Air Lines in Brussels Airlines so vzpostavili letenje v Frankfurt, München, Zürich in Bruselj. Večina drugih prevoznikov, ki letijo na ljubljansko letališče, je letenje okrepila z dodajanjem frekvenc ali z letenjem z večjimi letali.

V trenutnem zimskem voznem redu redne lete opravlja dvanajst letalskih prevoznikov, ki se jim bodo poleti pridružili še vsaj trije: British Airways s štirimi leti na teden na londonsko letališče Heathrow, Iberia s štirimi leti na teden v Madrid in Finnair z dnevno povezavo s Helsinki.

Prve lete novih prevoznikov smo pospremili s slavnostnimi aktivnostmi za potnike in posadke ter medije.
 
»S kompenzacijo izpadlega prometa v zadnjih treh mesecih leta smo zadovoljni, saj smo sprva pričakovali nekoliko večji izpad števila potnikov. Glede na trenutne napovedi prometa ocenjujemo, da se bo ta razvijal skladno s pričakovanji. V letu 2020 pričakujemo vsaj 1,5 mio potnikov,« razvoj prometa po prenehanju delovanja domačega letalskega prevoznika komentira mag. Janez Krašnja, vodja letaliških storitev v Fraportu Slovenija. 

Gradnja novega terminala poteka po načrtih.  
 
Minulo leto si bomo v Fraportu Slovenija zapomnili tudi po vlaganjih v infrastrukturo. Julija začeta gradnja novega potniškega terminala, ki bo zaključena do poletja 2021, poteka po načrtih. Zgrajena je betonska konstrukcija z nosilnimi stebri. Proti koncu gre gradnja nosilne konstrukcije prvega nadstropja. Podpisali smo tudi že pogodbi za dobavo opreme za sortirnico prtljage ter za izvedbo tehničnega varovanja novega terminala.
 
Marca smo odprli Fraportovo letalsko akademijo, oktobra dokončali centralni energetski objekt in hangar za sredstva za oskrbo letal, novembra smo zaključili prenovo in razširitvijo gasilsko-reševalne postaje, v sklepni fazi je tudi gradnja notranjega cestnega omrežja, ki omogoča nadaljnji razvoj poslovne cone Airport City. Fraport Slovenija je v minulem letu izbral še novega izvajalca storitev varovanja civilnega letalskega prometa na letališču – z zimskim voznim redom ga je prevzelo podjetje Aktiva varovanje.  
 
V letu 2020 se bomo na področju razvoja infrastrukture ukvarjali predvsem s terminalom, katerega odprtje je načrtovano do poletja 2021. Pripravljamo se tudi na gradnjo dveh servisnih parkirišč, ki bosta namenjeni našim zaposlenim in vsem drugim, ki delajo na območju letališča. Začeli smo tudi že s postopki za razširitev glavne letališke ploščadi. Širitev se bo odvila v dveh fazah, dokončanje pa je predvideno najkasneje do konca leta 2022

Novi prostori za letališke gasilce.

Promet v letu 2019 za Skupino Fraport

Fotografije: Peter Irman in arhiv Fraporta Slovenija

Iskanje

Zapri