Kako napreduje gradnja novega terminala

14. 8. 2020

Fraport Slovenija je z gradnjo novega potniškega terminala začel sredi julija 2019. Eno leto kasneje lahko opazujemo mogočno konstrukcijo, ki že dobro nakazuje, kakšna bo prihodnja podoba našega letališča. Novi kompleks bo v uporabo dan predvidoma do poletja 2021. 

Dela na gradbišču potekajo skladno s terminskim načrtom. Zaključena je betonska konstrukcija in dokončani strešni plošči nad obema etažama. Trenutno se nameščajo steklene in panelne fasade, v izvedbi so elektro in strojne inštalacije in odvodnjavanje objekta. V notranjosti se je pričelo fazno izdelovati betonske zaključne tlake, v teku so pripravljalna dela za ureditev dodatnega izhoda iz čakalnic na ploščad in pripravljalna dela za ureditev komercialnih površin. Septembra sledi nameščanje opreme sortirnice prtljage, montaža notranje opreme in namestitev preostale tehnološke opreme pa sta predvideni v prvi polovici leta 2021.

Izgradnja novega terminala predstavlja strateško investicijo v vrednosti več kot 20 milijonov evrov, ki je ključna za dolgoročni razvoj in prihodnost letališča. Z novim objektom bodo odpravljena ozka grla obstoječe infrastrukture - ponudil bo večjo zmogljivost, izboljšal standard za potnike, uporabnike in zaposlene ter omogočil rast potniškega prometa. Obstoječemu terminalu bo dodano 10.000 m2 novih površin, vključno z novo odhodno halo, 14 prijavnimi okenci (skupaj z obstoječim terminalom jih bo 22), petimi linijami za varnostne preglede, v prvi fazi dvema trakovoma za prevzem prtljage, novo sortirnico prtljage, veliko brezcarinsko trgovino in novim poslovnim salonom ter tudi s prenovljeno gostinsko ponudbo in promocijskimi površinami. Zmogljivost bo s 500 povečana na 1.250 potnikov na uro. Zasnova zunanje ureditve pred terminalom predvideva zelene površine, prostorno parkirišče za kratkoročno ustavljanje ter zadostno število parkirišč za taksije, shuttle in avtobuse. Razširjen novi del bo s povezovalnim hodnikom funkcionalno povezan z obstoječimi površinami.

Iskanje

Zapri