DomovPodjetjeZgodovina

Zgodovina

 

 

2001 

Leto 2001 je bilo za svetovni letalski promet zelo slabo leto, kar je občutil tudi Aerodrom Ljubljana. Po terorističnem napadu v New Yorku 11. septembra se je svetovni letalski promet znašel v krizi, saj je število potnikov čez noč drastično upadlo. Poseben prometni dogodek leta 2001 je bil junijski sprejem predsedniških letal ZDA in Rusije ob vrhunskem srečanju Bush - Putin ter njihovega spremstva. Skupno je pristalo deset večjih letal ameriške in sedem letal ruske delegacije. Ta dogodek je zahteval posebno organizacijo, saj je bil promet rednih prevoznikov preusmerjen v Zagreb in Celovec. Leta 2001 je promet na Brniku prvič po letu 1993 doživel padec.

2002

Prometni dogodek leta 2002 je bil sprejem letal ob 9. vrhunskem srečanju predsednikov srednjeevropskih držav. Večina od 16 predsednikov je priletela z letali, njihovo oskrbo pa je prevzelo letališko podjetje. Vsa letala so pristala v manj kot dveh urah. Zaradi brezhibne organizacije sprejema in oskrbe ter zagotavljanja varnosti in protokola je celotna operacija potekala brez zapletov.

2003

Za letališče Ljubljana je bilo leto 2003 jubilejno. Praznovanje štiridesete obletnice prvega poleta je bilo obeleženo z izidom monografije, ki je obsežen in vsebinsko bogat pregled življenja letališča.
V letu 2003 se je začela gradnja hangarja za splošno letalstvo in ureditev ploščadi za splošno letalstvo. Razširitev ponudbe z brezžičnim dostopom do interneta (WLAN) je prinesla dodatno kvaliteto v ponudbi letaliških storitev.
Popotniki, ki iščejo poceni potovanja, so se razveselili odprtja prvega Last Minute Centra na letališču.

2004

Leta 2004 so z Aerodroma Ljubljana začeli leteti štirje novi letalski prevozniki: nizkocenovnik easyJet, Austrian Airlines, Malév Hungarian Airlines in Air France.
Prvič v zgodovini smo imeli na letališču več kot milijon potnikov letno. Šlo je za okroglo številko, ki je v sebi nosila velik pomen, saj je potrdila, da je letališče v preteklosti vleklo prave poteze, hkrati pa ga je obvezala k novim razvojnim projektom v prihodnosti.

2005

Pred poletjem je bila odprta nova, sodobno opremljena parkirna hiša s 1.300 parkirnimi mesti in s poslovnim prizidkom. Z novim objektom je letališče zacelo dobivati podobo, kakršno imajo sodobna letališca po svetu. Sprejeta sta bila tudi dva prostorsko izvedbena akta, in sicer lokacijski načrt za prestavitev glavne ceste in prostorskoureditveni pogoji območja ob letališču, ki sta zagotovila pogoje za nadaljnji razvoj letaliških in obletaliških programov.

2006

Zacela se je gradnja novega potniškega terminala, za slabih 6.000 kvadratnih metrov pa je bila razširjena parkirna ploščad za letala. S prihodom dnevne UPS-ove tovorne linije se je letališce začelo razvijati v vozlišče za tovorni promet. Na področju potniškega prometa sta ponudbo povezav dopolnila turški letalski prevoznik Turkish Airlines in poljsko-madžarski nizkostroškovnik Wizz Air.

2007

Najpomembnejša dogodka tega leta sta bila dokončanje novega dela potniškega terminala in menjava uprave, ki jo od julija vodi Zmago Skobir. Družba je prejela tudi prestižno priznanje Rating leta in se uvrstila med najbolj zaželene slovenske delodajalce. Z rednimi leti sta začela dva nova prevoznika, in sicer finski Finnair ter belgijski Brussels Airlines. Junija je Vlada RS sprejela sklep o preimenovanju letališca Ljubljana v Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, oktobra pa je bil odprt prvi objekt nastajajočega letališkega mesta - DHL-ov operacijski terminal. Proti koncu leta je bila podaljšana vozna steza za letala, odprt nov terminal za splošno letalstvo ter povečana parkirna ploščad za letala pred njim.

2008

V začetku leta smo uvedli spletno prijavo na let in odprli podaljšek vozne steze. Konec marca je bila odpravljena mejna kontrola na notranjih letih, z novim voznim redom pa je Adria Airways začela redno leteti še v Bukarešto, Atene, Stockholm in Oslo. Četrtega julija je pri nas prvič pristalo letalo španskega nizkocenovnega prevoznika Clickair. Sredi tega meseca smo začeli graditi tudi severno parkirišce, ki bo lahko sprejelo do 960 vozil. Nadomestilo bo obstoječe zunanje parkirišče, ki bo zaradi gradnje druge faze novega potniškega terminala ukinjeno. Konec avgusta smo pozdravili pristanek letala japonske letalske družbe JAL. Čezoceanskih letov pri nas ni bilo že od konca 80-tih let prejšnjega stoletja. December je zaznamoval pričetek monitoringa hrupa na obmocju letališča.

2009

Letališče se je zaradi posledic gospodarske krize soočilo z znatnim upadom prometa. Kljub nižjim prihodkom Aerodrom Ljubljana ni odstopil od načrta vlaganj v osnovno infrastrukturo. Tako je bila v skladu z načrtom prenovljena in za slabih 40.000 kvadratnih metrov razširjena glavna letališka ploščad. Poleti je stekla temeljita prenova vzletno-pristajalne steze, in sicer v dveh fazah. Letališče je dvakrat po 15 dni obratovalo z določenimi omejitvami na skrajšani, 2.100 metrov dolgi vzletno-pristajalni stezi.

2010

Čeprav je leta 2010 letalski promet v Evropi večinoma okreval, se je pri nas padanje potniškega prometa nadaljevalo, leto pa so zaznamovale še poslovne in likvidnostne težave domačega prevoznika. V letu 2010 smo s prenovo osrednjega dela vzletno-pristajalne steze, zaradi katerega je bilo v aprilu letališče 14 dni zaprto, zaključili cikel naložb v osnovno letališko infrastrukturo. Za te naložbe je družba od leta 2006 namenila približno 23 milijonov evrov, poleg vzletno-pristajalne steze pa vanj sodijo še spojnice, vozna steza vzdolž VPS, ploščad za parkiranje malih letal in razširitev glavne letališke ploščadi.

2011

Tudi leto 2011 je zaznamovalo negotovo poslovanje domačega prevoznika Adrie Airways, ki je skrčil ponudbo letov. Februarja je družba povečala svoj lastniški delež v družbi Adria Airways Tehnika, d. d., članica uprave Aerodroma Ljubljana, Bernarda Trebušak pa je bila imenovana v njen upravni odbor. Junija je bil podpisan sporazum o sodelovanju z indijsko letalsko družbo Air India. Dokument je bil podlaga za nadaljnje dogovore o realizaciji sodelovanja med Air India, Adrio Airways, d. d., in Aerodromom Ljubljana, d. d., toda to leto se sodelovanje ni uresničilo. Nadzorni svet je predsedniku uprave Zmagu Skobirju zaupal vodenje družbe tudi v naslednjem petletnem obdobju. Letalski prevoznik Finnair nas je po poletnem voznem redu štirikrat tedensko povezoval s finsko prestolnico Helsinki, Jat Airlines pa je od nas že februarja prenehal leteti.  

2012

Nadaljnje ohlajanje gospodarstva doma in v Evropi in strategija domačega prevoznika sta rezultirali v padcu prometa. Zagotavljanje kakovosti storitev ostaja ena od pomembnih usmeritev družbe, zato smo s prenovo in razširitvijo poslovnega salona marca izboljšali standard za potnike, ki potujejo v višjem razredu, razširjena pa je bila tudi trgovinska ponudba v mednarodnem prostoru potniškega terminala. Septembra je bilo objavljeno javno naročilo za zbiranje ponudb za gradbeno-obrtniška dela za novi potniški terminal, ki bo osrednja investicija Aerodroma Ljubljana v prihodnjih letih.
Intenzivna večletna prizadevanja prizadevanja za povečanje prometa nizkostroškovnih prevoznikov so se obrestovala; letališče od oktobra naprej z Londonom in Brusljem povezuje nizkocenovnik Wizz Air. Ob koncu leta je Evropska komisija izdala odločbo o dodelitvi evropskih sredstev za gradnjo novega potniškega terminala.

2013

Družbi je prvič po letu 2008 uspelo zabeležiti rast potniškega in tovornega prometa. Večletni negativni trend se je obrnil predvsem zaradi rasti prometa tujih letalskih prevoznikov. Poslovanje domačega prevoznika Adria Airways se je stabiliziralo. Nov redni prevoznik Air Serbia je vzpostavil dnevne lete iz Ljubljane v Beograd.
Na septembrski seji skupščine ni bil izglasovan sklep, ki bi podal soglasje k naložbi v novi potniški terminal T2, čeprav je projekt podpiral strateške cilje družbe in so bili izpolnjeni vsi pogoji za njegovo izgradnjo. V oktobru je Vlada Republike Slovenije družbo Aerodrom Ljubljana umestila na seznam družb v pretežni državni lasti za prodajo in povezano s tem so stekli nekateri postopki. Slovenska odškodninska družba, d. d., je v svojem imenu ter kot zakonita zastopnica Republike Slovenije z nekaterimi delničarji družbe Aerodrom Ljubljana podpisala Sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe, ki skupaj predstavljajo 73,34 odstotka osnovnega kapitala družbe. Predvideva se, da bo družba dobila novega lastnika v letu 2014.

2014

Leto je minilo v znamenju praznovanja 50. obletnice delovanja letališča, ki jo je pospremil sklop zanimivih dogodkov in prireditev. Največjo prelomnico pa je nedvomno predstavljala prodaja podjetja nemškemu upravljavcu letališča Fraport AG, ki je septembra podpisal pogodbo o nakupu 75,5 odstotkov delnic. Do konca leta je Aerodrom Ljubljana že skoraj v celoti prešel v Fraportovo lastništvo.

Rast potniškega in tovornega prometa ter dobro poslovanje so se nadaljevali tudi v letu 2014.